Åtvidabergs kommun

Upphandlingen gällande drift av särskilt boende på Ingatorpsvägen överklagad

Beslutet att tilldela Förenade Care AB uppdraget att driva särskilt boende på Ingatorpsvägen 4 B och 4 C från och med den 1 september har överklagats till Förvaltningsrätten av Attendo. Det innebär att kommunen inte kan teckna något avtal med nya entreprenören förrän den rättsliga processen är klar.

Idag ansvarar kommunen för driften av 43 platser inom särskilt boende och Attendo för 30 platser. Det nuvarande avtalet med Attendo går ut den 31 augusti 2016 och kan inte förlängas. Upphandling har skett av de sammanlagda 73 platserna på Ingatorpsvägen 4 B och 4 C. Efter genomgång av alla anbud togs beslut om att tilldela Förenade Care AB kontraktet att driva särskilt boende på Ingatorpsvägen. Detta har nu överklagats till Förvaltningsrätten av Attendo.

-Eftersom beslutet är överklagat kan vi just nu inte teckna något avtal med den nya entreprenören och beroende på hur lång tid processen tar så får vi ta ställning till situationen efterhand, säger Linda Ljungqvist, chef för vård- och omsorgsförvaltningen i Åtvidabergs kommun och fortsätter:

-Vi vet inte hur lång tid processen tar, och om avtalet hinner löpa ut så tar kommunen själv över verksamheten och driften av platserna i avvaktan på att det blir klart. 

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2016-02-04
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se