Åtvidabergs kommun

Upphandlingen gällande drift av särskilt boende avgjord i rätten

Förvaltningsrätten har avslagit Attendos ansökan om överprövning av kommunens beslut att tilldela Förenade Care AB uppdraget att driva särskilt boende på Ingatorpsvägen 4 B och 4 C. Kommunen har därför idag tecknat avtal med den nya entreprenören och avtalet kommer att träda i kraft den 1 september.

Förenade Care AB:s VD Christer Henriksson och Vård- och omsorgsförvaltningens chef Linda Ljungqvist har just tecknat avtal.

Idag ansvarar kommunen för driften av 43 platser inom särskilt boende och Attendo för 30 platser. Det nuvarande avtalet med Attendo går ut den 31 augusti 2016 och kan inte förlängas. Upphandling skedde av de sammanlagda 73 platserna på Ingatorpsvägen 4 B och 4 C. Efter genomgång av alla anbud togs beslut om att tilldela Förenade Care AB kontraktet att driva särskilt boende på Ingatorpsvägen. Attendo överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i början av februari. Eftersom beslutet överklagades så har inte kommunen under processens gång kunnat teckna något avtal med den nya entreprenören.

Nu har processen avgjorts och kommunen har idag tecknat avtal med Förenade Care AB som tar över driften av de 73 platserna på Ingatorpsvägen från och med den 1 september.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2016-03-31
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se