Åtvidabergs kommun

Ungdomar vill ha mer kunskap om stress

Ungdomar vill ha mer kunskap om vad som är normala reaktioner på stress, det visar Om mig, en årlig webbenkät om hälsa och livsstil till ungdomar i grund- och gymnasieskolan.

Undersökningen Om mig genomförs av Region Östergötland i samverkan med länets kommuner och Länsstyrelsen Östergötland.

- I Åtvidaberg har enkäten genomförts sedan 2014. Vi har alltid haft en hög svarsfrekvens både i åk 8 på högstadiet och åk 2 på gymnasiet, säger Sara Birgersson, folkhälsosamordnare i Åtvidabergs kommun.

Områden och frågor som enkäten undersöker har tagits fram och utvecklas tillsammans med ungdomar i Östergötland. Generellt upplever ungdomarna i Åtvidaberg sin hälsa som god och de ser positivt på sin framtid. De trivs övervägande bra med kompisar, fritiden, sin familj, sin skola, sitt bostadsområde och sin hemkommun. Vid problem eller bekymmer uppger de flesta ungdomar att de skulle ha lätt att vända sig till sin mentor/lärare på skolan för stöttning. Även elevhälsan och ungdomsmottagning är viktiga för ungdomarna.

- I årskurs 8 på högstadiet uppger ett fåtal att de röker eller dricker alkohol. Däremot ökar dessa siffror på gymnasiet då 68 % uppger att de druckit alkohol en eller flera gånger. Av de ungdomar på gymnasiet som uppger att de dricker alkohol så har de haft en tidig alkoholdebut, vilket talar för vikten av tidiga förebyggande insatser på högstadiet säger Sara.

Killar mår bäst

Som tidigare år framgår det i enkäten att killar mår bättre än tjejer och ungdomar med annan könsidentitet. Ungdomar har särskilt lyft fram betydelsen av goda relationer, trygghet och en positiv framtidstro. Att känna att man duger som man är ses också som en kärnfråga, men ungefär hälften av tjejerna och ungdomarna med annan könsidentitet känner inte att de duger. I den frågan önskar de stöd från varandra och vuxna för att stärka ungas självförtroende och självkänsla.

Höstens enkät innehöll en ny fråga om kärleksrelationer som många ungdomar har efterfrågat. I Östergötland visar undersökningen att nästan var tredje elev i årskurs 2 på gymnasiet har en kärleksrelation och majoriteten uppger att relationen får dem att må bra.

Omvärlden intresserar

Svaren visar också att nästan två tredjedelar av ungdomarna är intresserade av omvärldshändelser, som de tycker är lättillgängliga via sociala medier. När det kommer till samhällsengagemang är ungdomar mest intresserade av vad som händer i andra länder där det uppstår mer allvarliga situationer som svält, naturkatastrofer och demonstrationer.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2018-03-13
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se