Åtvidabergs kommun

Unga svarar på frågor om sin livssituation

På måndag startar undersökningar i 44 kommuner där unga får svara på frågor om hur de upplever skolan, möjligheten att få arbete, synen på inflytande i kommunen och hur de bedömer sin hälsa. Åtvidabergs kommun är en av kommunerna som är med i undersökningen för första gången. Ungdomarnas svar är betydelsefulla för den framtida utvecklingen.

Ungdomsstyrelsen, som är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor, har utvecklat enkäten Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, för att kommunerna ska kunna skaffa sig bättre kunskap om sina unga. Enkäten vänder sig till utvalda årskurser på högstadiet och gymnasiet samt till åldersgruppen 19-25 år. Den deltagande kommunen väljer själv vilka årskurser och åldersgrupper som ska delta i undersökningen. Åtvidabergs kommun har valt åldersgrupperna grundskolans årskurs 7-9 samt gymnasieskolan.
 
Ungdomars svar viktiga för framtiden
Frågorna i enkäten handlar om allt från synen på inflytande och demokrati i kommunen till hur unga ser på arbetsmarknaden och hur de tänker kring sitt boende i framtiden. Svaren kan användas som underlag för att utveckla kommunens verksamhet och förbättra ungas villkor.
Cirka hälften av landets kommuner har någon gång gjort Lupp. I år är det 36 kommuner som gör enkäten igen och 8 kommuner som gör enkäten för första gången.
— Det är glädjande att så många kommuner återkommer och gör undersökningen flera gånger. Det är ett tecken på att ungdomarnas svar är viktiga när kommunerna tar beslut som berör ungas levnadsvillkor, säger Per Nilsson, generaldirektör på Ungdomsstyrelsen.
 
Uppföljning
Om enkäten genomförs regelbundet i en kommun kan den användas till att följa upp effekterna av beslut som fattas. Det finns också möjlighet att jämföra resultaten mellan olika kommuner.
 
För kommunerna är det kostnadsfritt att genomföra enkäten Lupp. I Östergötland är det enbart Åtvidabergs kommun som genomför undersökningen i år.
 
Kontaktuppgifter
För frågor om Luppundersökningen i Åtvidabergs kommun kontakta Anna Södergren, folkhälsosamordnare i kommunen, telefon 0120-831 93
För mer generell information om undersökningen Lupp kontakta projektledare Idah Klint på Ungdomsstyrelsen, telefon 08- 566 219 57.

 

Publicerad av: System   
Senast ändrad: 2012-10-05
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se