Åtvidabergs kommun

Tyck till om Åtvidaberg

Nu har 800 slumpvis utvalda kommuninvånare fått ett kuvert från Statistiska Centralbyrån med SCB:s medborgarundersökning för Åtvidaberg. Är du en av dem? Ta chansen att tycka till! Undersökningens resultat används i kommunens utvecklingsarbete.

Syftet med undersökningen är att få reda på vad just du tycker om Åtvidabergs kommun. Så att vi kan få veta vad som är bra och vad som kan förbättras. Det är viktigt att så många som möjligt av de utvalda besvarar enkäten så att vi kan få en bild av medborgarnas åsikter. Alla som svara på frågorna i undersökningen förblir anonyma.
- För oss politiker är det viktigt att ha en nära dialog med kommuninvånare och näringslivet i olika frågor, säger Elisabet Edlund, kommunstyrelsens ordförande. Medborgarundersökningen från SCB är ett hjälpmedel, men vi finns också med i många andra sammanhang. Vi vill hela tiden hitta nya former för dialog, i år har vi bland annat prövat att ha en omröstning för invånarna på kommunens hemsida, säger Elisabet Edlund.

Svara via pappersformulär eller digitalt

Du som får enkäten kan välja att besvara den antingen via pappersformuläret du fått i brevlådan eller via SCB:s webb, där den även kommer att finnas på flera språk. Resultatet av medborgarundersökningen beräknas vara sammanställt i december 2017 och kommer sedan att presenteras på kommunens hemsida.

Mer information om undersökningen

Statistiska Centralbyrån gör medborgarundersökningen på uppdrag av din kommun. Den görs alltså inte i kommersiellt syfte. Genom att vara med hjälper du till att beskriva hur medborgarna i din kommun verkligen ser på kommunen. Det är frivilligt att delta, men beskrivningen av medborgarnas syn på kommunen blir bättre och säkrare om fler svarar. Det är i sin tur viktigt eftersom statistiken används som fakta när ledningen i din kommun beslutar om framtiden. Alla uppgifter om dig är sekretesskyddade. Det styrs av 24 kapitlet 8 § i offentlighets-och sekretesslagen (2009:400). Regler för personuppgiftsbehandling finns även i personuppgiftslagen (1998:204) samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

När svaren samlats in sammanställs de till statistik i form av tabeller och diagram. Statistiken används framförallt av ledningen i din kommun och kommunens förvaltningar. I statistiken kommer det inte att gå att se vad just du eller någon annan har svarat. Statistiken kommer att finnas hos kommunen i december 2017 och en kortare sammanställning publiceras på kommunens hemsida. Hela undersökningen redovisas i SCB:s statistikdatabas  www.statistikdatabasen.scb.se (under demokrati).

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2017-08-21
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se