Åtvidabergs kommun

Två nya kommunala bolag bildas den 1 januari 2008

Från och med den 1 januari 2008 finns det två nya kommunala bolag bildade. Åtvidabergs Vatten AB som hanterar kommunens vatten- och avloppsreningsverk samt Åtvidabergs Renhållning AB som i sin tur hanterar insamling av hushållsavfall och annan kommunal avfallshantering.

Dessa två bolag har bildats för att säkerställa en god ekonomisk sär-redovisning. VA- och avfallstjänsterna finansieras enbart med de avgifter som brukare och abonnenter betalar. Man vill därmed skilja dessa från de kommunala verksamheter som betalas med skattemedel. Genom att bilda två bolag håller man även isär kostnaderna för dessa båda verksamhetsgrenar.

Fakturering av avgifterna för vatten och avlopp respektive sophämtningen sker dock på en gemensam faktura.

Från årskiftet sker en justering av taxorna
Den fasta delen av taxan för vatten och avlopp höjs med 5 %. Taxan för tömning av slambrunnar och avloppstankar höjs med 8 % och taxan för latrintömning höjs med 80%. Övriga taxor är oförändrade.

Vill du veta mer om de olika bolagen
Åtvidabergs Vatten AB
Åtvidabergs Renhållning AB

Publicerad av:    
Senast ändrad: 2008-01-02
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se