Åtvidabergs kommun

Trygghetsarbetet på Grebo skola är bäst i landet

Pris för Årets förebyggande insats har tilldelats Grebo skola i Åtvidabergs kommun. Sedan ett par år tillbaka finns BUS-ambassadörer på skolan som har till uppgift att fånga upp de barn som har krångel hemma och behöver extra stöd. Resultatet har blivit att i stort sett alla konflikter mellan elever och personal har upphört.

Symboliskt pris
För sitt framgångsrika trygghetsarbete har Grebo skola fått Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning i Sverige, CAN:s pris Årets förebyggande insats.

Jens Rosenqvist. Foto Åsa Melefors

- Det känns både ärofyllt och glädjande, säger en glad Jens Rosenqvist, rektor på Grebo skola. Vi har jobbat målmedvetet under flera år med att stärka upp arbetet kring tryggheten för barnen och det här är ett kvitto på att det arbete som vi lagt ner under den här perioden både är viktigt och bra. Priset blir en symbol för oss på Grebo skola i vårt viktiga trygghetsarbete men det är även ett pris som Åtvidabergs kommun ska ha äran av, inte minst Karin Olanders, tidigare skolchef i kommunen, som under hela den här femårsperioden stöttat oss i arbetet.

Upptäcka barn med krångel
Jens Rosenqvists roll var från början att initiera trygghetsarbetet på skolan. Han ledde arbetet genom att sätta upp långsiktiga mål och planera en organisation för att nå målen. Samtidigt som man skapade en miljö i skolan där alla barn ska känna trygghet med alla vuxna och med andra elever, så utbildades skolpersonal till så kallade BUS-ambassadörer.

Ambassadörerna har fått utbildning i socialtjänstens regi och har till uppgift att upptäcka barn som växer upp i en krånglig hemmiljö där det kanske förekommer missbruk eller annan otrygghet. På skolan skapades en trygghetsorganisation med personal både från skolan och fritidshemmet i syfte att identifiera och stötta eleverna i deras vardag. Sedan dess har arbetet utvecklats på ett sådant sätt att det inte enbart behöver handla om missbruk, utan det kan innefatta fler krångelsituationer hemma, som exempelvis föräldrars separation.

Goda resultat
Att sätta trygghetsarbetet på dagordningen har varit självklart. Idag avsätts 40 minuter schemalagd tid per vecka för BUS-ambassadörerna att jobba med tryggheten på skolan. Förutom veckomöten och aktiviteter så finns på anslagstavlan vid matsalen även information uppsatt om ambassadörerna och deras verksamhet. Man går också runt i klasserna och pratar och informerar på föräldramöten.

- Resultatet av vårt trygghetsarbete har blivit att vår närhet till elever och hemmen har blivit mycket bättre, förklarar Jens.  Vi har i stort sett aldrig några stora konflikter mellan elever och personal. Känslan på skolan är att vi alla ingår i samma lag och att de vuxna på skolan är stöd för eleverna.

- Vi ser också tack vare trygghetsarbetet ”hela barnet” och kan, tack vare ett stort förtroende, kunskaper och goda kontakter med hem och andra sociala insatser, skapa förutsättningar och tidigt gripa in och stötta barnet när det behövs. Man kan säga att vi har utvecklat ett väldigt finmaskigt nät.

Nominerad till Årets förebyggare
Anna Södergren, folkhälsosamordnare i Åtvidabergs kommun var en av fyra finalister till Årets förbyggare. Anna jobbar mycket med drogförebyggande arbete lokalt, regionalt och nationellt. På CAN:s hemsida kunde man fram till igår rösta på en av de fyra nominerade. Vann gjorde Thomas Berggren, drogförebyggare i Ale kommun, som fick flest röster.

- Jag är glad över att bara vara nominerad bland alla duktiga förebyggare i Sverige, säger Anna Södergren. Det är de barn och familjer som får stöd och som vi får att må bättre som är de stora vinnarna!

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2012-10-25
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se