Åtvidabergs kommun

Trygg hemgång i samband med hemkomst från sjukhus införs i september

Från och med i höst kan du bli erbjuden trygg hemgång av kommunens multiprofessionella team om du efter sjukhusvistelse har behov av fortsatt vård, omsorg eller rehabilitering. Det är ett annat arbetssätt som införs som ger möjlighet för fler att gå direkt hem.

-Att kunna komma direkt hem och få fortsatt rehabilitering i hemmet av ett specialutbildat team i stället för fortsatt sjukhusvård, det förbättrar överlevnad, funktionsförmåga och livskvalitet. Det finns det vetenskapligt underlag för, säger Ida Bergström, enhetschef för vård- och rehabteamet i Åtvidabergs kommun.

Tillsammans med Sofia Sjöholm, enhetschef för korttidsboende och hemtjänst, ansvarar hon för det team som i höst ska ta emot och i hemmet möta upp de personer som blir erbjudna att gå direkt hem med fortsatt vård, stöd och rehabilitering i hemmet.

Trygg hemgång är ett arbetssätt som bygger på att medborgaren ska känna sig trygg i att kunna flytta hem till ordinärt boende efter en sjukhusvistelse och få samma rehabilitering, omsorg och trygghet hemma som erbjuds på ett korttidsboende. Teamet består av sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, biståndshandläggare och undersköterskor i hemtjänsten. Personalen möter upp i hemmet samma dag som patienten skrivs ut från sjukhuset och ser över vilken hjälp som kommer behövas i form av hjälpmedel eller ytterligare vårdinsatser.

Både Ida och Sofia är noga med att påpeka att det inte handlar om att minska antalet platser för särskilt boende, utan det handlar om att höja kvaliteten på hemgång från sjukhusvistelse. Målet är att medborgaren ska känna trygghet och delaktighet i sin livssituation.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-06-03
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se