Åtvidabergs kommun

Temavecka i kärlekens tecken

Barn- och utbildningsförvaltningen i Åtvidabergs kommun vill bedriva en öppen och inkluderande verksamhet och satsar därför på en temavecka. Vecka 7 blir en vecka i kärlekens tecken, med fokus på allas lika värde och rätten att få vara sig själv.

Cassandra Sekobon, elev årskurs 9 på Alléskolan

 

Det ligger i skolans uppdrag att arbeta med likabehandlingsarbete, att värna om människors lika värde, synliggöra diskriminerande strukturer och ifrågasätta normer. Temaveckan kommer att beröra ämnen som normer, sexualitet, relationer, etnicitet, funktionsnedsättning, inkludering och diskriminering. Startskottet blir en HBTQ/PRIDE-dag torsdagen den 8 februari då regnbågsflaggor hissas på skolorna i Åtvidaberg och undervisningen på alla skolor genomsyras av temat på olika sätt.

- Vi vill att skolan ska vara öppen, inkluderande, kärleksfull och en plats där både personal och elever kan vara sig själva, säger specialpedagog Stefan Österberg på Alléskolan som varit en av samordnarna för kärleksveckan. Vi kommer att genomföra denna vecka enligt barn- och utbildningsförvaltningens ledord #tillsammans, avslutar Stefan.

Eleverna, via elevrådet har varit engagerade och påverkat innehållet i temaveckan, ett axplock ur veckans program visar på kärlekens stora bredd. Allt från att Socialtjänsten kommer och informerar om sin verksamhet för både mellan- och högstadiet till att alla högstadieelever får ta del av teaterföreställningen Puss & snusk som spelas av den turnerande teatergruppen Ung utan pung och finansieras av skapande skola med medel från Kulturrådet. Däremellan blir det besök av Ungdomshälsan, nagelmålning, diskussioner, diverse uppträdanden dessutom har skolbiblioteken flera programpunkter och utställningar.

Öppet för alla

Kulturskolan ordnar en skapande verksamhet för alla barn utifrån temat på kommunbiblioteket lördagen den 17 februari klockan 11.00-13.00, de inleder med Lilla lördagsmusiken, en minikonsert klockan 10.30.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2018-02-06
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se