Åtvidabergs kommun

Teater ska öka kunskapen om våld i nära relationer

Genom teaterföreställningen Othellos tårar vill den regionala samverkansgruppen Kvinnofrid centrala öka kunskapen hos allmänheten om våld i nära relationer. Förhoppningen är att fler ska våga anmäla misshandel. Föreställningen, som kommer till Linköping den 12 april, handlar om en äldre man som gör en resa i sitt våldsamma förflutna från födelsen till nutid.

Genom teater och teaterlek förs publiken in i ett människoöde med ständiga överraskningar i ett pussel som läggs bit för bit ända till den sista pusselbiten och först då får man den fullständiga bilden av den våldsamma mannen.
 
Teaterföreställningen riktar sig till allmänheten för att öka kunskapen om våld i nära relation. Allmänheten, det vill säga föräldrar, mor- och farföräldrar, grannar, skolpersonal, arbetskamrater och alla andra har en stor betydelse för våldsutsatta och de som utövar våld. Det är viktigt att alla vågar se och agera om antalet fall av misshandel ska minska.
 
Fler ska våga anmäla
Kvinnofrid centrala arbetar med våld i nära relation där en viktig del i arbetet är att fler ska våga anmäla den misshandel de har blivit utsatta för. Det är viktigt att barn som har bevittnat våld får stöd och hjälp att bearbeta sina ofta väldigt traumatiska upplevelser som det innebär att bevittna när en förälder misshandlas.
En annan viktig del är också att män som misshandlar ska ges möjlighet att delta i strukturerade behandlingsprogram för att få hjälp att förändra sitt våldsamma beteende.
 
Fakta
  • År 2010 anmäldes ungefär 27 000 fall av kvinnomisshandel.
  • Varje år misshandlas i genomsnitt 22 kvinnor till döds i Sverige.
  • Enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ, ökar antalet anmälningar om misshandel, men det finns ändå anledning att tro att mörkertalet är stort.
 
Samverkan
Kvinnofrid centrala arbetar med våld i nära relation genom ett samverkansavtal mellan Linköping, Åtvidaberg, Kinda, Boxholm och Ydre. Utöver kommunerna omfattar avtalet även samverkan med landstinget, kriminalvården/frivården, polisen, brottsoffermyndigheten och åklagarkammaren. Avtalet syftar till att minska antalet fall av våld mot kvinnor samt erbjuda kvinnor, män och barn stöd och behandling utifrån ett helhetsperspektiv. Myndigheter som kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor och barn ska agera och bemöta hela familjen på ett samordnat sätt.
 
Föreställningen hålls i Missionskyrkan, Linköping den 12 april klockan 18.00
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2012-04-04
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se