Åtvidabergs kommun

Tätortstrafiken linje 280-283 förändras

Den 19 juni sker förändringar i trafiken inom Åtvidabergs kommun. Vissa av linjerna blir anropsstyrda och kommer att hämta upp resenärer vid speciella mötesplatser. Samtliga fordon som används i den nya trafiken är tillgänglighetsanpassade fullt ut.

Som vi tidigare informerat om så sker förändringar för den regionala trafiken till och från Åtvidaberg, busslinje 30 och 530. Även tätortstrafiken förändras när de nya tidtabellerna börjar gälla den 19 juni.
 
För tätortstrafiken gäller följande:
Inom tätorten kommer en fast linje motsvarande sträckning, nuvarande linje 280-281 bli kvar med fasta hållplatser och fast tidtabell. Linje 282-283 ersätts med anropsstyrd trafik. Den anropsstyrda tätortstrafiken kommer att trafikera Åtvidabergs tätort. Fordon i denna trafik kommer att hämta vid förutbestämda mötespunkter. Dessa mötespunkter kommer att anges med en mindre skylt ute i aktuella områden. Skyltarna kommer att vara uppsatta innan den 19 juni. Samtliga fordon som används i den nya tätortstrafiken är tillgänglighetsanpassade fullt ut.
 
För resor med kompletteringstrafik och färdtjänst utanför tätorten förändras också tidtabellen.
 
Samtliga resor inom tätorten linje 282-283 samt kompletteringstrafik och färdtjänst beställs på telefon 0771-711 020
 
Östgötatrafikens ordinarie trafik och kommunens kompletteringstrafik finns i Östgötatrafikens ordinarie tidtabeller.
 
Från den 19 juni träder även nytt entreprenörsavtal i kraft både avseende tätortstrafiken och övriga samhällsbetalda resor. Ansvarig entreprenör blir Taxi Åtvidaberg.
 
Frågor gällande förändringarna för de olika linjerna besvaras av Kristina Andersson, transportsamordnare vid Åtvidabergs kommun, 0120-833 04.
 
Tidigare artikel om förändringar för busslinje 30 och 530
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2011-04-28
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se