Åtvidabergs kommun

Tag chansen att vara med och utforma Långbrottsområdet!

Kommunen kommer att skapa en aktivitets- och friluftspark med kulturscen i Långbrottsområdet. Nu har du möjlighet att vara med och utforma området! Anmäl dig redan idag till workshops som hålls den 24, 25 och 27 april.

Under mars månad fanns möjlighet för dig som invånare att via enkät lämna förslag på vad du önskar ska finnas i aktivitets- och friluftsparken. Utifrån enkätsvaren tas material fram till workshopen där du kan ge uttryck för dina tankar om förslagen och komma med egna idéer om hur vi på bästa sätt kan nyttja området. Målet med workshopen är att samla in åsikter, synpunkter och idéer från dig som bor i området.

Parken ska vara välkomnande för alla olika grupper i samhället och fungera som en mötesplats för alla oavsett ålder, intressen, kön, mm. Platsen för aktivitetsparken är där Långbrottsskolan tidigare låg.

Efter workshops har hållits så sammanställs materialet och i början av juni kommer ett antal alternativ som anses möjliga budgetmässigt och tidsmässigt att presenteras för allmän röstning.

Parken beräknas stå klar senast i oktober 2018.

Mer information och anmälan till workshops

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2017-04-10
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se