Åtvidabergs kommun

Sverre Moum slutar som kommunalråd

Vid årsskiftet lämnar Sverre Moum (M) posten som kommunalråd i Åtvidabergs kommun, för att vid 69-års ålder ägna mer tid åt familj och skogsarbete.

Efter sju år som kommunalråd lämnar Sverre Moum politiken, och efterträds av Magnus Hesse (M) fram till valet 2014.

Efter årsskiftet får Sverre Moum mer tid till att vistas ute i naturen

Vad ska du göra nu?
- Jag äger ett par skogsfastigheter som jag jobbar med. Dessutom har vi ett pågående generationsskifte. Tre av mina fem barn driver företag på heltid, där jag sköter bokföring, bokslut, löner med mera och det kommer jag att fortsätta med. För fyra år sedan startade jag även ”Sverres förskola” på fredagar för våra barnbarn. Antalet barnbarn är nu uppe i sex stycken mellan ett och fem år. Så några sysselsättningsproblem kommer jag inte att ha.

Kommer du fortfarande vara aktiv i partiet?
- Nej, inte alls.

Vad har varit roligast under din tid som kommunalråd?
- Det har varit att få struktur, ordning och reda på det kaos som rådde när vi (S+M) tillträdde hösten 2006. Det var ett kaos såväl ekonomiskt, organisatoriskt som ledarskapsmässigt.

Vad har varit svårast?
- Att vara offentlig person dygnet runt sju dagar i veckan. Jag trivs bäst i skogen…

Vad är du mest nöjd med under de här sju åren som kommunalråd?
- Det genomslag vår nya vision har fått med ledorden framåtanda, helhetssyn, långsiktighet och mod. Det är idag en helt annan anda i Åtvidaberg än för sju år sedan. Dessutom är jag mycket nöjd med att jag lyckats rekrytera en hel del duktiga och meriterade nya politiker till moderaterna.

Vad skulle du vilja ge för råd till blivande politiker?
- Till alla politiker i Åtvidaberg vill jag ge rådet att alltid prioritera Åtvidaberg i första hand, egna partiet i andra hand och sedan den egna eventuella politiska karriären i sista hand. Kom ihåg att det är medborgarna i Åtvidaberg som valt dig till att vara deras förtroendevalda!

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2013-12-16
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se