Åtvidabergs kommun

Studier av roterande kommunchefskap

Studenter vid Linköpings- och Göteborgs universitet har genomfört studier av det roterande kommunchefskapet i Åtvidabergs kommun. Resultatet visar att ny energi och en bredare kompetens skapats i organisationen och att chefskapet uppfattas som en positiv konstruktion.

Helhetsperspektiv
För drygt ett år sedan infördes roterande kommunchefskap i Åtvidabergs kommun där fem förvaltningschefer har ett gemensamt ansvar och med ett rullande schema är formell kommunchef två månader i taget. I stället för det traditionella ledarskapet med ett kommunalråd och en kommunchef har Åtvidabergs kommun valt en modell med fem stycken i en politisk ledningsgrupp och fem stycken i kommunens chefsgrupp. Alla tio med en helhetsbild av kommunens verksamhet. Ett annorlunda sätt att arbeta, där roterande kommunchefskap är en ny konstruktion som väckt intresse nationellt.
 
Studiernas syfte
Under vintern och våren 2010 har Åtvidabergs kommun låtit studenter från Linköpings- och Göteborgs universitet göra studier av det roterande chefskapet för att se vad konstruktionen innebär i förhållande till den politiska ledningen och till chefer och medarbetare. Man har även tittat på vad det roterande kommunchefskapet innebär utifrån ett gruppsykologiskt perspektiv. Åtvidabergs kommun har organiserat en utredningsprocess där studenterna har medverkat och genomfört intervjuer, konstruerat enkäter och deltagit vid olika möten.
 
Förbättrad informationshantering
Kommunchefen är länken mellan politik och förvaltning, vilket innebär att kommunchefen har en stor mängd information att hantera. Studierna visar att det roterande chefskapet med fem kommunchefer är en fördel jämfört med det traditionella kommunchefskapet med en kommunchef, avseende kommunikation. Timglaset blir för smalt om all strategisk kommunikation ska ske mellan kommunstyrelsens ordförande och en kommunchef. "Är man fem och alla kommer med i processen via det roterande kommunchefskapet så blir besluten mer kvalificerade jämfört med en kommunchef."
Studierna visar att det är viktigt med en kontinuerlig dialog avseende vad- och hur-frågor. Politiken äger vad-frågor medan de roterande kommuncheferna i Åtvidaberg är ansvariga för hur-frågorna.
 
Ny energi
När det gäller det roterande chefskapet i förhållande till chefer och medarbetare så visar studierna att det har skapat ny energi, en bredare kompetens och ett bättre kommunikationsflöde in i organisationen. Största fördelen utifrån ett medarbetarperspektiv är att helheten stärkts. Det roterande kommunchefskapet öppnar upp för att arbeta över förvaltningsgränserna, vilket är viktigt vid exempelvis projekt och utredningar.
Den främsta utmaningen för organisationen och cheferna handlar om att hitta en bra balans mellan kommunledning och förvaltningsledning under den tid kommunchefen verkar som både kommunchef och förvaltningschef.
 
Bra konstruktion
Utifrån ett gruppsykologiskt perspektiv så visar studierna att frågor behandlas utifrån olika infallsvinklar. I de flesta fall är det en fördel då hänsyn tas till såväl djup som bredd. Cheferna bidrar till varandras utveckling och uppfattas som en positiv chefskonstruktion så länge gruppen har bra kommunikation till och från politiken, förvaltningarna och allmänheten.

Hela delavrapporteringenPDF
 
Under hösten fortsätter studierna av det roterande kommunchefskapet. Åtvidabergs kommun ingår sedan årsskiftet i ett nationellt kommunforskningsprogram.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2010-07-01
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se