Åtvidabergs kommun

Strategiska landsbygdsfrågor

I Åtvidabergs kommun pågår just nu ett nytt arbete med att utveckla landsbygden. Ungefär 40% av kommunens invånare bor på landsbygden, som också täcker en stor del av kommunens yta. Att arbeta med utveckling och framtidsfrågor för dessa delar av kommunen är mycket viktigt.

Under hösten 2011 har fyra så kallade strategiska grupper bildats i Björsäter, Falerum, Hannäs och Grebo. Grupperna arbetar med viktiga frågor för den egna ortens utveckling. Frågorna bearbetas i lokala utvecklingsplaner.
Parallellt med arbetet i de strategiska grupperna pågår också framtagandet av en ny översiktsplan för kommunen. Även här handlar det om framtid och utveckling i alla kommunens delar och arbetsprocessen kopplas ihop med arbetet i de strategiska grupperna.

Busstrafiken i Grebo


Ett exempel på en fråga som är strategiskt viktig för en orts utveckling är kollektivtrafiken. Speciellt viktig är den just nu i Grebo eftersom en stor omläggning av busstrafiken har skett, vilket minskat antalet bussar som passerar igenom samhället. Utöver de workshops som hållits på olika orter i kommunen gällande översiktsplanen så har ett extra möte genomförts i Grebo rörande omläggningen av busstrafiken.  

På mötet deltog över 100 personer, som fick ställa frågor och framföra synpunkter till kommunen, Trafikverket och Östgötatrafiken. En fortsatt dialog kring bussfrågan är viktig och kommer bland annat att ingå i arbetet kring landsbygsutveckling och översiktsplan.

Mer information om arbetet med landsbygdsutveckling
Information från bussmötet i Grebo och kontaktuppgifter till Östgötatrafiken

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2012-02-03
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se