Åtvidabergs kommun

Stort intresse för "Ingen mellan stolarna"

Åtvidabergsmodellen "Ingen mellan stolarna" drog mycket folk vid fredagens konferens. 170 deltagare från de flesta av länets kommuner hade samlats för att höra hur Åtvidabergs kommun framgångsrikt utvecklat metoder för samverkan kring barn och unga som behöver stöd.

Spridningskonferensen "Ingen mellan stolarna" var välbesökt

Spridningskonferensen "Ingen mellan stolarna" var välbesökt

Åtvidaberg var en av nittio kommuner som för två år sedan ingick i en nationell satsning som Skolverket stod bakom för att utveckla metoder att jobba efter för att förhindra att barn eller unga ska falla mellan stolarna. Under två års tid har rektorer, elevhälsopersonal, socialsekreterare, behandlingsassistenter, närpolis, personal från arbetsmarkandsenheten och BFC/BUP haft gemensamma utbildningsdagar. Syftet har varit att lära sig om varandras uppdrag, ansvar, rättigheter och skyldigheter. Resultat är att man har gått från samarbete till samverkan.
 
- Det var viktigt att ta bort gruset i maskineriet. Att gå från samarbete till samverkan är en stor process men vi har hittat en framgångsrik modell som lett till att barnperspektivet har stärkts, att bättre och snabbare hjälpinsatser ges och att kompetensen har ökat hos de professionella, säger Andreas Capilla, socialchef vid Åtvidabergs kommun.
 
Resultat
Andra framgångsfaktorer är att socialtjänstens kostnader för behandlingshem och familjehemsplacerade barn har minskat genom bättre lösningar och att det vid skolstarten 2009 inte var någon elev som började på gymnasieskolans individuella program, att jämföra med 2007 då antalet var 70 stycken. Det fanns elever som inte klarat de nationella målen i skolan, men man hittade andra lösningar som exempelvis heltidspraktik. 
Karin Olanders, barn- och utbildningschef och Anna Södergren, folkhälsosamordnare

Karin Olanders, barn- och utbildningschef och Anna Södergren, folkhälsosamordnare

- Det är svårt att mäta resultat men med IV-programmet ser vi tydliga skillnader och vi märker också att frustrationen hos föräldrar och personal har minskat, säger barn- och utbildningschef Karin Olanders.

Mer motiverade elever
Under konferensen så föreläste flera yrkesgrupper från skolan, socialkontoret, AME och studieförbundet Bilda med familjeverkstan. Men även några elever som går på IV-programmet sedan tidigare, berättade att det nu var värt att gå upp klockan sju på morgnarna för att praktikplatsen var rolig och lärorik tack vare olika arbetsuppgifter. Genom det nya sättet att arbeta kan skola och praktik kombineras på ett annat sätt än tidigare vilket upplevs väldigt positivt av både elever och personal.

För att läsa mer om "Ingen mellan stolarna" på kommunens hemsida klicka här

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2010-02-08
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se