Åtvidabergs kommun

Stort behov av gode män

Överförmyndarkontoret i kommunen har ett stort behov av gode män. I dagsläget har vi ett löpande behov av gode män på grund av nytillkomna ärenden och byten. Som god man hjälper du en medmänniska att bevaka sin rätt och sköta sin ekonomi, till exempel att betala räkningar och sköta kontakten med olika myndigheter.

God man utses av tingsrätten till personer som på grund av sjukdom, psykiskt handikapp eller försvagad hälsa behöver hjälp med att lägga upp sin budget och få den personliga omvårdnad som behövs. Du blir en viktig social kontakt för den du hjälper.

Att vara god man
Uppdraget innebär att bevaka rätt, till exempel ha kontakt med olika myndigheter, säkerställa att huvudmannen har det bra och får rätt insatser som han eller hon har rätt till. Det innebär också att förvalta egendom, till exempel hantera inkomster, betala räkningar, söka bidrag och förvalta tillgångar samt att sörja för person som innebär personliga besök och ha kontakt med hemtjänst och boende med mera.

En god man får viss ekonomisk ersättning.

Är du intresserad och vill veta mer så är du välkommen att höra av dig till överförmyndarkansliet, 0120-831 42, e-post overformyndare@atvidaberg.se eller vill fylla i en intresseanmälan att bli god man  PDF

Publicerad av: Jonas Fredriksson   
Senast ändrad: 2012-05-10
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se