Åtvidabergs kommun

Stöd genom Boverket för byggnation av bostäder

Boverket erbjuder ekonomiskt stöd för byggnation av bostäder. Syftet är att fler bostäder ska byggas, framför allt bostäder som det kan vara svårt att få ekonomisk lönsamhet i annars. Åtvidabergs kommun har ett flertal markområden i attraktiva bostadsområden med färdiga detaljplaner för flerbostadshus. Kommunen välkomnar samarbeten med byggföretag som är intresserade av bostadsbyggnation, framför allt byggnation av hyresrätter.

Åtvidabergs kommun är en växande kommun. Kommunen har ett attraktivt läge som bostadsort med närhet till storstädernas arbetsmarknad genom goda kommunikationer. Vi har en befolkningsprognos fram till 2025 som visar att vi kommer att bli fler invånare varje år, med en total ökning på drygt 200 invånare.

Behov av nybyggnation
Det är redan idag stor efterfrågan på bostäder både i tätorten Åtvidaberg och i exempelvis Grebo och Björsäter. Det finns behov av nybyggnation av framförallt flerbostadshus, främst hyresrätter men även bostadsrätter. Vi ser även att behovet av tillgänglighetsanpassade bostäder är stort framför allt för de något äldre åldersgrupperna som letar efter en mer lättskött bostad.

Finansiering
Från och med 1 januari 2017 tilldelar Boverket ett långsiktigt investeringsstöd för att främja byggande av nya hyresbostäder. Likaså erbjuder boverket en statlig lånegaranti som ska underlätta för byggherrar att finansiera ny- eller ombyggnation via banklån och stöd för ny- eller ombyggnad av särsklida boendeformer för äldre. Läs mer om stöd genom Boverket

Kontakt med byggherrar
Välkommen att som byggföretag kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen så berättar vi mer om våra ambitioner att skapa bra bostäder för våra kommuninvånare.
Läs mer om byggnation av flerbostadshus, behov och befintlig på kommunens hemsida

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2017-01-27
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se