Åtvidabergs kommun

Stöd för anhöriga till person med psykisk ohälsa

Att ha en familjemedlem, eller kanske en vän, med svårigheter på grund av psykisk sjukdom påverkar även anhöriga som kan känna oro för hur det är och ska bli i framtiden. Åtvidabergs kommun erbjuder anhörigstöd på flera olika sätt.

Det kan vara skönt att prata med någon om sin situation. För dig som anhörig erbjuder Åtvidabergs kommun enskilda samtal och andra former av stöd. Du kan få hjälp med att kontakta de som arbetar med vård och service för din närstående eller du kanske är intresserad av att få träffa andra personer som har det ungefär som du.

Samtal enskilt eller i grupp

Under våren startas en anhöriggrupp, där du som anhörig och ditt liv står i fokus. Att få träffa andra i en likande situation, som förstår hur det kan vara, känns ofta bra. Träffarna leds av kommunens anhörigkonsulent, anmäl ditt intresse så berättar vi mer.

Anhöriggruppen kommer att träffas på Navet, Sporthallen:
26 januari klockan 18.00-19.30
16 februari klockan 18.00-19.30
9 mars klockan 18.00-19.30
30 mars klockan 18.00-19.30
6 april klockan 18.00-19.30

Anmälan via e-post: anhorigstod@atvidaberg.se senast 19 januari.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2016-12-22
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se