Åtvidabergs kommun

Stödboende i tomma lokaler på Kopparsvanen

På grund av brist på bostäder så kommer lokaler som står tomma på Kopparsvanen att bli stödboende för ungdomar som idag bor i HVB-hem, men som inte behöver göra det längre. Det är en kortsiktig lösning eftersom lokalerna i framtiden kommer att användas på annat sätt av omsorgen.

Sedan tidigare är det bestämt att två HVB-hem, hem för vård och boende, ska avvecklas i Åtvidaberg under 2017. Det beror på att behovet för ungdomarna att bo på HVB-hem inte finns längre, utan det stöd ungdomarna behöver är i form av att sköta ett hushåll eller få stöd i det dagliga livet, så kallat stödboende.

Från kommunens sida har man tittat på olika möjligheter när det gäller bostäder och lokaler för ungdomarna som idag bor på HVB-hem. Bland annat har man undersökt möjligheten att hyra modulhus, men kommit fram till att det blir för kostsamt.
Idag finns det tomma lokaler i ett av husen på Kopparsvanen, där det tidigare varit särskilt boende, som skulle passa bra för stödboende. De tomma lokalerna kommer därför att göras om till stödboende och få en ny, egen ingång utifrån.
Göstas Park har nyligen gjorts om till stödboende dit nio personer har flyttat, nu kommer lokalerna i Kopparsvanen att göras om till tolv stycken små lägenheter. Paviljongen, det HVB-hem som redan idag finns på området, kommer att fortsätta vara HVB-hem.
Stödboendet i Kopparsvanens lokaler är en kortsiktig lösning tills bostadsbyggandet har kommit igång igen i Åtvidaberg. I framtiden kommer lokalerna att användas på annat sätt av omsorgen. De tolv lägenheterna beräknas vara klara för inflyttning i oktober.

Trots kostnad för anpassning såväl invändigt som utvändigt så är det ändå ekonomiskt fördelaktigt och det billigaste alternativet, dels för nyttjandet av tomma lokaler och dels för att stödboende är billigare än HVB-hem. Ungdomarna som flyttar in i stödboende får också det rätta stödet eftersom de inte behöver bo i HVB-hem.

Nybyggnation

Kommunens planering i nästa etapp 3 inom Kopparsvanens område är nybyggnation, men inga beslut är tagna ännu. Att stödboendet flyttar in i de tomma lokalerna på Kopparsvanen påverkar inte planerna för nybyggnationen.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2017-06-16
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se