Åtvidabergs kommun

Stipendie utdelat till Alléskolan

Arbetslag E på Alléskolan har tilldelats ett stipendium för det pedagogiska arbetet kring projektet Drömskolan. Eleverna i årskurs 5 har tillsammans skapat kreativa modeller av sina förslag på den miljövänliga arbetsplatsen, skolan.

Arbetslag E på Alleskolan, som består av femteklassare och lärarna Ylva Lund, Sofie Schildt, Susanne Wetterhall och Lisskulla Skerdén har under veckorna 9-14 arbetat med ett projekt som kallats Drömskolan. Ett projekt där eleverna fått skapa sin egen miljövänliga drömskola. Målsättningen med projektet var att locka fram kreativitet, lösa problem och att samarbeta, men framförallt att möta den ”riktiga välden”.

Alléskolan har ett nära samarbete med Framtidsfrön, en ideell förening som erbjuder utbildning och material inom entreprenöriellt lärande. Projektet ”Drömskolan” är arbetslagets egen variant utifrån ett av Framtidsfröns uppdrag inom ”Make a Difference” (gör skillnad). Uppdraget utgick från företaget NCC, som ville ha hjälp att skapa framtidens miljövänliga arbetsplats. Eleverna fick tänka kring en miljövänlig drömskola.

Eleverna fick vid första tillfället diskutera kring grupprocesser, vilka egenskaper som behövs i ett team för att samarbete ska fungera på bästa sätt. Gruppkontrakt skrevs i de olika grupperna där de själva formulerat regler för arbetsprocessen och samarbetet. Eleverna brainstormade kring uppdraget och många fantastiska idéer kläcktes. Eleverna fick inte något material att utgå från, utan de uppmanades att fundera på vad de skulle kunna tänkas behöva för att bygga sin modell, rita sin ritning eller presentera sina idéer. De flesta valde att bygga en modell. Materialvalet löste de allteftersom.

Vecka 14 hölls en mini-mässa där projektet visades upp för andra arbetslag, lärare, föräldrar, skolchef med flera. Projektet uppmärksammades av Datasaabs Vänner som läste om det i Corren. Datasaabs Vänner, har under några års tid delat ut stipendier till studerande ungdomar inom grund- och gymnasieskolan som visar stort intresse och fallenhet inom naturvetenskap, knutet till teknik och IT samt till personer som gör pedagogiskt berömvärda insatser för att öka intresset för utbildning inom ovan nämnda områden.

Pedagogerna i Arbetslag E utsågs till stipendiater och den 18 maj fick de ta emot 2000 kronor och diplom med följande motivering: För projektet att låta femteklassarna skapa sin egen miljövänliga skola. Projektet berör deras vardagsmiljö och omfattar många olika problem- och ämnesområden och hur dessa påverkar varandra. Insikter som kan vara vägledande för deras fortsatta val av studier.

Vad pengarna kommer att användas till har ännu ej bestämts – men de kommer att komma eleverna till del.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2017-05-22
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se