Åtvidabergs kommun

Stipendier att söka för studerande ungdomar från Åtvidabergs kommun

Gymnasieelever som bor i Åtvidabergs kommun kan söka följande stipendier:

Fond

Målgrupp

Carl Carlssons fondStuderande folkbokförda i Grebo och Värna, företräde för lantbruksstuderande, men även andra kan komma ifråga
Scharffs fondStuderande folkbokförda i Grebo och Värna
Anderssonska syskonfondenStuderande folkbokförda i Yxnerum
Emma Janssons fondStuderande folkbokförda i Yxnerum
Lantbrukets stipendiefondLantbruksstuderande folkbokförda i Åtvidabergs kommun
Gärdserums magasinsfondStuderande inom lantbruk och skogsbruk, folkbokförda inom Gärdserum
Att tänka på           
Kontrollera i kolumnen "Målgrupp" att du är folkbokförd i aktuell del av kommunen.
 
Ange i ansökan          
Ditt namn
Personnummer
Studieadress
Folkbokföringsadress
Skolans namn
Utbildningens/programmets namn
Ditt kontonummer (inkl clearing-nr) dit ev. beviljat stipendium ska betalas
Eventuella övriga upplysningar som Du vill framföra
 
Skicka ansökan till    
Barn- och utbildningsförvaltningen
Box 206
597 25  ÅTVIDABERG
 
Senast                  
2008-10-27 behöver vi ha din ansökan
Publicerad av:    
Senast ändrad: 2008-09-30
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se