Åtvidabergs kommun

Socialkontoret söker familjehem

Åtvidabergs kommun söker dig som har tid och intresse för andra. Vi behöver ständigt nya familjer och personer som har möjlighet att göra en insats för en medmänniska, genom att ta emot ett barn eller ungdom i sitt hem för en kortare eller längre period.

Att vara familjehem handlar om att erbjuda en trygg miljö, där barn och ungdommar kan få stöd och hjälp. Familjehemmen rekryteras av och har uppdrag hos Socialkontoret i Åtvidaberg. Före varje placering görs en utredning av familjens/personens förhållande.

Intresserade får gärna kontakta socialsekreterarna Birgitta Hellström och Johanna Sohl Gruvebäck för mer information. Du når dem via kommunens växel på telefonnummer 0120-83 000.

Publicerad av: Anna Sigurdsson   
Senast ändrad: 2009-03-10
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se