Åtvidabergs kommun

Snö, is och halka

Åtvidabergs kommun har nya entreprenörer för snöröjning och halkbekämpning, deras insatser sker vid 5-7 cm nysnö eller akut halka.

Kommunens mål är att åstadkomma trafiksäkra vägar, men vi kan inte garantera att de är halkfria så tänk på att anpassa hastigheten till väglaget. Vid pågående snöröjning och halkbekämpning släpp fram entreprenörernas fordon och underlätta på så sätt arbetet. Själv kan man tänka på att ta del av massmedias löpande väderprognoser och därefter anpassa klädsel och skor, vid halka använd gärna särskilda broddar till skorna. Snö från egna tomter får inte läggas ut på gatumark.

Kommunens entreprenörer prioriterar i första hand framkomligheten på genomfarter och huvudvägnätet, gång- och cykelbanor, P-platser, allmänna inrättningar och centrala delar av tätorten. Detta innebär att det kan dröja upp till 2 dygn i övriga delar av tätorten innan snöröjningen är avslutad.

Riksväg 35 och kommunens länsvägar, till exempel nummer 741 mot Björsäter eller 134 mot Kisa är Trafikverkets vägar och ligger inte under kommunens entreprenörers ansvar.

Halkbekämpning

På genomfartsgator och gator med mycket trafik är det nödvändigt att halkbekämpa, detta görs med sand eller krossgrus (ev. salt), beroende av väderlek. En minskad saltanvändning eftersträvas för miljöns skull, halkbekämpning med salt skall bara utföras på genomfartsgator och övriga starkt trafikerade gator, undantag kan göras vid exceptionell isbark. Gång- och cykelbanor halkbekämpas alltid med sand eller krossgrus. På övriga gator utförs halkbekämpning i korsningar och branta backar.

Det händer att fordon och maskiner som används för snöröjning och halkbekämpning orsakar mindre skador på brevlådor, staket m.m. Skulle något sådant inträffa bör fastighetsägaren snarast meddela entreprenören om vad som inträffat så att skadorna kan repareras.

Frågor

Frågor som gäller pågående snöröjning och halkbekämpning i Åtvidabergs tätort, Grebo, Falerum och Björsäter besvaras av kommunens entreprenör, Peab Anläggning AB på telefon 070-169 91 52 eller via mejl atvidaberg@peab.se.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2018-02-28
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se