Åtvidabergs kommun

Smältvattnet kan bli ett problem

När den stora mängd snö vi fått den här vintern nu smälter kan det bli problem genom att vattnet kan tränga sig in i byggnader och orsaka skador på både hus och material som finns där. Men det finns en del saker som du kan göra för att underlätta för smältvattnet och därmed förhindra skador.

Mycket snö som nu smälter och blir till stora mängder vatten

Mycket snö som nu smälter och blir till stora mängder vatten

Du kan förbereda dig inför snösmältningen genom att
  • om du har källare; se till att utvändiga brunnar i garagenedfart och trappor inte är igensatta utan släpper igenom vatten.
  • om du har rännstensbrunn i gatan utanför ditt hus som är igensatt; kontakta kommunen om detta.
  • om du upptäcker översvämningar på gator, parker eller andra platser; kontakta kommunen snarast om detta.
  • om du bor utanför tätbebyggda områden; kontrollera att det är fri passage för vatten vid exempelvis vägbankar.

För vidare tips och information till dig som fastighetsägare kan du gå in på www.msb.se (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Länken öppnas i nytt fönster.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2010-03-22
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se