Åtvidabergs kommun

Skyddsronder för personliga assistenter förbättrar arbetsmiljön

Åtvidaberg är en av få kommuner i landet som genomför skyddsronder för personliga assistenter inom kommunal förvaltning. Många anser att man inte kan gå skyddsrond i ett enskilt hem där de personliga assistenterna jobbar men i Åtvidabergs kommun ser man det som en självklarhet och har bara positiva erfarenheter.

I fyra år har fack och arbetsgivare samarbetat med att genomföra skyddsronder en gång om året hemma hos vårdtagaren eftersom det enskilda hemmet är de personliga assistenternas arbetsplats. Nyligen har årets skyddsrond genomförts.
- Jag vet att man inom många andra kommuner säger att det inte går att genomföra skyddsronder i enskilda hem. Man är rädd för att man kränker någon eller överträder de personliga rättigheterna. Sedan är det mycket jobb och många arbetsplatser att besöka. Men enligt arbetsmiljölagen så ska skyddsronder genomföras och då får man i stället skapa bra förutsättningar för det, säger Eva Sagmar, ordförande i Kommunals sektion 17.
Eva Sagmar och Anneli Ekström

Eva Sagmar och Anneli Ekström

Både Eva och Anneli Ekström, som är chef för de personlia assistenterna, känner sig välkomna när de kommer ut i hemmen. De ser fram emot dagarna då de ska göra skyddsronder för det blir nästan alltid trevliga stunder.
- Det skulle kunna vara känsligt men jag har inte upplevt det. Det är snarare så att både vårdtagare och personal har känt sig uppskattade. Vi kommer ut för att hjälpa till. Det är viktigt att se den faktiska arbetsplatsen och kunna avgöra vad som behövs som kan underlätta för både personal och vårdtagare, säger Anneli Ekström.

Vid skyddsronden kontrolleras bland annat vilka arbetsställningar personalen har när de jobbar i hemmet, vilka hjälpmedel som finns, hygien och den psykosociala arbetsmiljön.
Det kan röra sig om allt från ombyggnad, större säng och bättre duschmöjligheter till stödsamtal eftersom det kan vara tufft för en personlig assistent när anhöriga ställer krav på hur saker ska vara. Då gäller det för Anneli och Eva att markera och klargöra vilka arbetsuppgifter den personliga assistenten har.

Anneli och Eva trivs bra tillsammans och uppskattas när de kommer ut i hemmen. Om de och vårdtagaren har olika uppfattningar om hur saker ska lösas så brukar de alltid prata ihop sig eller kompromissa. Men det har nästan aldrig hänt, berättar Anneli.

Sedan man började med skyddsronder för personliga assistenter i Åtvidaberg så har arbetsmiljön blivit bättre.
- Ja, skyddsronderna är säkert en del i det. Sedan ser vi också att de personliga assistenterna stannar längre i jobbet. Yrket har en stämpel på sig att vara ett genomströmningsyrke. Men så är det inte i Åtvidaberg och det ser vi som något positivt, säger Anneli Ekström.

Trots att man som personlig assistent ingår i en arbetsgrupp så kan det vara ett ganska ensamt jobb. Därför har Anneli Ekström sett till att ha en samordnare i varje arbetsgrupp som är en förlängd arm mellan henne och arbetsgruppen. Hon är mån om att personalen ska känna en helhet.

Det arbetssätt som Eva Sagmar och Anneli Ekström arbetat fram för skyddsronderna i Åtvidabergs kommun och de positiva erfarenheter de har av att göra skyddsronder i det enskilda hemmet, har väckt intresse i andra kommuner som nu bett om att få ta del av materialet.
- Det är roligt och jag kan bara ge rådet att våga! Det är en förutsättning för att få veta hur det ser ut på arbetsplatsen, det kan inte bli bättre annars. Det åligger varje enhetschef att göra skyddsrond, säger Anneli Ekström, chef för de personliga assistenterna i Åtvidabergs kommun.

 

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2009-05-26
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se