Åtvidabergs kommun

Skolvecka om barns rättigheter

På Alléskolan nästa vecka sätts fokus på barn och ungas rättigheter utifrån barnkonventionen. Utställningar, presentationer, teater och värderingsövningar sker under veckan som tar upp frågor om både kränkningar och hedersrelaterad problematik.

- Vi problematiserar kärleken, säger Camilla Forsberg som är projektledare för kvinnofrid och hedersrelaterad problematik i Åtvidabergs kommun. Vi lyfter upp olika frågor som till exempel är kärleken fri? Hur kan vi få den fri? Vad ställer man upp på och inte, är handlingen man begår en kärlekshandling eller en kränkning? Vad kan kränkningar vara och vad har barn och unga för rättigheter? Var finns stöd och hjälp om dessa kränks? Det är frågor som kommer att diskuteras under veckan.
 
Förutom Camilla så deltar representanter från BRIS, polisen, socialtjänsten och kvinnojouren/tjejjouren tillsammans med en utställning i skolans korridor och presentationer av de olika verksamheterna. Med sig har man även en teatergrupp som ger en föreställning om hedersrelaterad problematik som följs av diskussioner efteråt. I klassrummen i årskurs 9 kommer också värderingsövningar att göras.
- Vi ger ett exempel, ett fall, och delar in eleverna i smågrupper där de ska ta ställning till olika alternativ på åtgärder och lösningar. Därefter diskuterar vi konsekvenserna av de olika handlingarna och åtgärderna, säger Camilla Forsberg.
 
Förhoppningen är att fler unga efter den här veckan ska känna till sina rättigheter, vad kränkning är och var man kan söka stöd och hjälp om man blir utsatt för en kränkning, men även att ungdomarna ska få ett ökat förtroende för myndigheter och frivilligorganisationer som jobbar med frågorna.

 

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2010-04-20
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se