Åtvidabergs kommun

Skolvecka om barn och ungas rättigheter

Nästa vecka genomförs skolprojektet "Det handlar om kärlek" på Alléskolan i Åtvidaberg. Syftet är att fler unga efter den här veckan ska känna till sina rättigheter utifrån barnkonventionen och var man kan få stöd och hjälp om man blir utsatt för en kränkning.

- Projektmodellen har tagits fram som ett exempel på förebyggande arbete gentemot hedersrelaterat våld och förtryck, men långt fler områden och ämnen kommer att uppmärksammas, hela tiden utifrån ett barnperspektiv med grund i FN:s konvention om barns rättigheter, säger Sofia Weineholm, projektledare för kvinnofrid i Åtvidaberg.
 
Kärleksveckan, som i första hand riktar sig till Alléskolans årskurs åtta, inleds med presentation i aulan följt av en forumteater. Under hela veckan kommer sedan en utställning om barns rättigheter att finnas i korridoren på skolan, där representanter från olika frivilligorganisationer och myndigheter kommer turas om att stå. I klassrummen i årskurs åtta kommer även värderingsövningar att göras.
 
Myndigheter och frivilligorganisationer samverkar i projektet. Närpolisen, Rädda Barnen, socialkontoret, BRIS, RFSL, Brottsofferjouren och tjejjouren kommer alla att delta under veckan med start måndagen den 16 maj.
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2011-05-09
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se