Åtvidabergs kommun

Skolinspektionen ger gott betyg till kommunala skolor och barnomsorg i Åtvidaberg

Skolinspektionen gör regelbundet tillsyn i alla kommuner. Nyligen var det Åtvidabergs tur. Skolinspektionen har granskat all utbildningsverksamhet från förskola upp till vuxenutbildning och är överlag mycket nöjda med vad de sett och hört i Åtvidaberg.

Vid inspektionen görs bedömningar om kommunen uppfyller de krav som lagar och författningar ställer. Inspektionen fokuserar på tre områden; kunskaper, utveckling och lärande, normer och värden samt ledning och kvalitetsarbete.
Skolinspektionen har analyserat dokument, gjort skolbesök samt intervjuat personal, föräldrar och elever. Inspektionen ger ett gott betyg till Åtvidabergs kommunala utbildningsverksamhet men har även hittat några punkter som kan göras annorlunda och bättre.

För att läsa mer om skolinspektionens bedömning klicka härPDF

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2009-06-01
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se