Åtvidabergs kommun

Skolbibliotek i världsklass

Alléskolan har fått utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass 2014, som utses av DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation. Skolbiblioteket firar utmärkelsen med att hålla öppet hus för föräldrar och allmänhet torsdagen den 27 mars klockan 11.30-12.30

-Det här är roligt för hela kommunen och ger god PR, säger en glad Karin Nielsen-Lundin, skolbibliotekarie på Alléskolan, och fortsätter:
- Det är roligt att någon utifrån har bedömt verksamheten och tycker att den är bra. Det sporrar oss. Vi är ett ungt bibliotek. Vi har funnits i knappt två år och förutom äran och uppmärksamheten så är det ett kvitto på att vi jobbar i rätt riktning. Vi har valt en värdegrund och en idé som vi tror på som handlar mycket om vad vi vill och vart vi är på väg. Vi jobbar väldigt flexibelt vilket ger möjlighet att kunna snappa upp olika idéer för att kunna vara med i nuet. Det har visat sig vara ett framgångssätt. Jag tycker hela Alléskolan har vunnit priset för sitt samarbete och vilja att prova nya saker.

Alléskolans rap
Karin driver skolbiblioteket tillsammans med Maria Gullqvist som är kulturutvecklare. Ett exempel på hur man jobbar är vårens projekt ”Alléskolans rap”. När den kände rapparen Petters bok kom ut, så hörde Karin och Maria sig för bland lärarna om man inte kunde göra något tillsammans kring detta. Resultatet blev ”Alléskolans rap” där eleverna under våren haft workshops och lärt sig skriva raptexter. Här har eleverna fått möjlighet att uttrycka sina tankar och våga vara modiga. Det var en idé som kom upp spontant där biblioteket får vara ett nav och även samarbeta kring ämnet svenska.
Projektet avslutas på måndag den 24 mars med att Dogge Doggelito kommer till Alléskolan för att läsa barnens raptexter. Ett uppskattat inslag i undervisningen.
http://alléskolansrap.se/

Hur ska ni fira utmärkelsen?
Vi kommer fira med att hålla öppet hus på skolbiblioteket torsdagen den 27 mars mellan klockan 11.30 och 12.30. Då är föräldrar och allmänheten välkommen att besöka oss så ska vi visa runt och berätta om verksamheten, säger Karin Nielsen-Lundin.

Kriterier för utmärkelsen
Juryn består av DIK:s expertgrupp för skolbibliotek som har tagit fram en definition på vad ett skolbibliotek är. Varje skola som har ett Skolbibliotek i världsklass får ett diplom och en digital banner att sätta upp på sin webbplats. Utmärkelsen gäller ett år.

För att få utmärkelsen ett skolbibliotek i världsklass måste följande kriterier uppfyllas:

  • är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
  • samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
  • stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
  • stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.
  • erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
  • har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

En skola i världsklass har skolbibliotekarier som:

  • är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna
  • ger eleverna verktyg för källkritik
  • lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet
  • är navet i den digitala kunskapsskolan!
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-03-21
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se