Åtvidabergs kommun

Skolans sju nycklar för framgång

Barn- och utbildningsförvaltningen presenterade i veckan sju nycklar som ska leda till framgång inom skolans verksamhet. Sju viktiga faktorer som ska göra skolan i Åtvidabergs kommun ännu bättre. 
Varje så kallad nyckel har ett tema. Lust att lära är en nyckel, där eleven blir mer delaktig i läroplanen. Det personliga mästerskapet är en annan, där målet är att hjälpa barnet eller eleven att våga utveckla sin personlighet och självkänsla. Att inte underskatta sig själv utan både våga och vilja kunna lite mer. De andra nycklarna handlar om att stimulera matematiskt tänkande, att rusta dagens unga för arbetslivet och samhället i framtiden och att få eleven att förstå vad som är viktigt att lära sig och sträva efter. Skolan ska också samverka bättre med polis, socialtjänst, elevhälsa och fritidsverksamhet kring barn som behöver stöd.
                                                               
- Bra ska bli bättre, säger Karin Olanders, Barn- och utbildningschef i kommunen. Genom att utnyttja våra resurser på ett bra sätt och hålla fokus på de sju nycklarna så kommer det ge resultat och vi kan ge våra barn och ungdomar en bra förutsättning i livet.
 
De sju nycklarna är ett sätt att förtydliga Skolverkets mål och riktlinjer och göra de mer hanterbara och begripliga för både barn, elever och föräldrar. Syftet är att enkelt och tydligt visa vad man inom skolans verksamhet från 1-19 år ska satsa på de närmaste åren och hur man ska göra det så att det ger resultat.
Nycklarna har arbetats fram bland annat genom att studera forskning kring vad skolbarn är sämre på i Sverige jämfört med andra länder och genom samarbete med föräldra- och elevråd på skolorna i kommunen. Ett flertal utvecklingsgrupper har också tittat på vad man i Åtvidaberg är bra på och vad som kan göras ännu bättre.
 
All personal inom barn- och skolverksamheten har nu fått information. I höst kommer alla föräldrar att få veta mer.

För att läsa mer om skolan och de sju nycklarna klicka här

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2009-05-06
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se