Åtvidabergs kommun

Skatepark vid Alléskolan

Idag fredagen den 19 maj påbörjas arbetet med att anlägga den nya skateparken vid Alléskolan. Skateparken är ett samarbete mellan Åtvidabergs Kommun, skolidrottsföreningen Within Games och Åtvidabergs Sparbank.

- Det började med att det fanns en tanke och pengar i budget för att utforma en skateyta vid Allé när skolgården byggdes om för ett par år sedan. Då kom vi som skolidrottsförening med i bilden för att kunna söka bidrag från riksidrottsförbundet, berättar Martin Gärdeman. Föreningen slutförde ansökan och beviljades 300 000 i bidrag.

Under förra året arbetades med utformningen av parken med grund i önskemål från ungdomar. Dessutom knöts kontakt med Sparbanken som i och med sitt 150 årsjubileum ville vara med och sponsra. Tillsammans bygger vi nu en helt ny skatepark med ramp och fasta moduler i betong. Tanken är att den ska stå klar om ett par veckor.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2017-05-19
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se