Åtvidabergs kommun

Ska du bygga i sommar?

När du ska bygga nytt, ändra eller riva en byggnad behöver du be kommunen om lov. Lämna in din bygglovsansökan senast den 10 maj, så att vi hinner handlägga ditt ärende innan semestern. Är du osäker på vad som gäller för just din fastighet kan du fråga oss om råd.

Hossam Mohammad Husayn och Johan Älvedal framför Byggkontoret i Roothvillan på Gamla Torget.

 

Bygglov
Vanligtvis krävs bygglov för ny- och tillbyggnad samt för vissa andra ändringar. Murar och plank kräver också bygglov. Inom detaljplanelagt område krävs också bygglov för skyltar och ljusanordningar.

För en- och tvåbostadshus samt ekonomibyggnader finns det vissa lättnader i bygglovsplikten. Så kallade ”Attefallshus” kräver inget bygglov, men måste anmälas

Att ansöka om bygglov och att göra en bygganmälan kostar pengar. Hur hög avgiften blir beror på vilken typ av åtgärd som ska göras och hur stort bygget är.

Anmälningspliktiga åtgärder
En åtgärd som inte behöver bygglov kan kräva en anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. Det kan till exempel gälla ändring av byggnaders konstruktion eller planlösning och installation av eller ändring av tekniska installationer i byggnader.

Riva en byggnad
Att riva en byggnad eller del av byggnad kan ibland kräva rivningslov. Kontakta byggkontoret om du är osäker på vad som gäller för just din fastighet.

Länkar

http://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/

http://www.strandskyddsdelegationen.se/strandskydd-och-dispens/

Kontakt

bygglovskontoret@atvidaberg.se


Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2017-03-10
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se