Åtvidabergs kommun

Sista etappen av omstigningsplatsen snart klar

Den nya trafiksäkra förbindelsen mellan Nygårds- och Långbrottsområdet kommer att bli klar under september. Det är den sista etappen i projektet som påbörjades 2012 då spaden sattes i marken för att börja bygga bron över riksväg 35.

Bron stod klar och invigdes i juni förra året. Det sista som nu görs är en ny förbindelse, en ny cykelväg, mellan hållplatsen utmed riksväg 35 och resecentrum.

-Det här är viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt för en säker färd mellan Nygårdsområdet och Långbrottsområdet och samtidigt en viktig länk för att knyta ihop vårt gång och cykelvägnät i tätorten, säger Johan Gustafsson, chef för gator, park och fritid i kommunen.   

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-09-03
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se