Åtvidabergs kommun

Senior - hur vill du bo?

Tag chansen och påverka dina boendemöjligheter! Åtvidabergs kommun vill tillsammans med dig över 50 år utforma framtidens boende och vill därför komma i kontakt med dig för intervju och diskussion om bästa boendet.

- Att bo bekvämt, modernt och lättskött är viktigt för alla, men speciellt när man är över 50 år. Det är då många börjar fundera kring hur man vill ha det lite senare i livet, säger Kenth Rosén, chef för kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Åtvidabergs kommun.
                                                                                               
Planering för framtiden
Åtvidaberg ska vara en bra plats att bo på för alla åldrar. Just nu siktar man in sig på hur invånare som är över 50 år vill ha sitt framtida boende. För att ta hänsyn till det i samhällsplaneringen så vill kommunen komma i kontakt med personer över 50 år för en intervju och diskussion om bästa boendet.
 
- Här finns möjlighet att vara med och påverka beslutsprocessen, säger Kenth Rosén. För att kommunen ska kunna tillmötesgå invånarnas behov så behöver vi veta vad man vill och hur man tänker sig sitt framtida boende.
- En viss efterfrågan finns på bostäder som ligger centralt i Åtvidaberg men det kanske finns ännu fler som vill bo centralt eller andra önskemål om boende som kommer fram i intervjuerna som då också kan vägas in i planeringen.
 
Kontakt
Att delta i intervjun är helt frivilligt och gratis. Du behöver inga förkunskaper — det är dina personliga åsikter som kommunen vill veta. Vill du vara med och påverka ditt framtida boende så tag kontakt med kommunen på telefon 0120-830 00 eller klicka på ikonen "senior - hur vill du bo?" på hemsidan eller mejla till senior@atvidaberg.se och lämna dina kontaktuppgifter så blir du uppringd.
Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2011-02-23
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se