Åtvidabergs kommun

Seminariedag i "Kvinnofrid"

Den 17 oktober hålls en seminariedag i kvinnofridsfrågor i Åtvidaberg. Dagen riktar sig till alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med kvinnor eller barn som far illa/varit våldsutsatta, eller som i sin profession skulle kunna tänkas möta dessa.Ingress

Under seminariedagen kommer Kvinnofrid centrala att närvara, där olika föreläsare (Kvinnojouren i Linköping, polisen, brottsofferjouren, mansmottagningen, m.fl.) kommer att berätta om sina verksamheter och hur olika aktörer i Åtvidaberg kan nyttja dessa. Åtvidaberg ingår sedan en tid tillbaka i ett samverkansavtal med Kvinnofrid centrala, en viktig del med denna dag är därför att informera om detta och vilka tjänster som därigenom erbjuds.

Seminariedagen har även som mål att olika aktörer i Åtvidaberg ska få möjlighet att träffas och diskutera kvinnofridsfrågan. Dagen är en del av ett pågående kvinnofridsprojektet i Åtvidaberg. Ett projekt som finansieras via statliga stimulansmedel och kommer att pågå under 9 månader.
 
Syftet med projektet är att revidera kommunens handlingsplan gällande kvinnofridsfrågor, men också att sätta kvinnofridsfrågan på agendan och vara drivande till att så många aktörer som möjligt i Åtvidaberg uppmärksammar kvinnofridsfrågan och de barn som ibland lever i familjer där våld förekommer. Ett första steg i detta arbete blir denna seminariedag.

Är du intresserad av att delta i seminariet kan du kontakta Camilla Forsberg, projektledare för Kvinnorfrid Åtvidaberg. Senast den 9:e oktober vill hon ha din anmälan. Seminariet är kostnadsfritt.
Läs mer om tid och plats.PDF
 
Kontakt:
Camilla Forsberg
Projektledare Kvinnofrid, Åtvidaberg
Tfn 0703 — 89 19 77
e-post: camilla.forsberg@atvidaberg.se

För stöd till enskilda eller familjer som på olika sätt kommit i kontakt med våld, samarbetar Åtvidabergs kommun med Kvinnofrid och Mansmottagningen.  Här kan både kvinnor, barn och män få råd och stöd enskilt, eller genom gruppverksamhet.

Läs mer på webbplatsen om stöd till våldsutsatta .

Medverkande vid seminariet Kvinnofrid

Medverkande vid seminariet Kvinnofrid

Publicerad av:    
Senast ändrad: 2008-10-02
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se