Åtvidabergs kommun

Satsar för fler bibliotek i världsklass

Landsbygdens enheter, Grebo och Björsäters skola, gör en satsning för att kunna höja de yngre elevernas måluppfyllelse i synnerhet i svenska, men möjligheterna ökar naturligtvis i alla skolans ämnen. En anställd lärare har fått uppdraget att på heltid arbeta läsfrämjande samt ge eleverna informationskompetens.

Malla Solheim började den 6 augusti sin anställning på Grebo och Björsäters skolor. - Jag tror elevernas självförtroende i svenska språket behöver stärkas för att de ska kunna ta kommandot över kunskapsinhämtandet. Om vi kan ge dem en god läsförmåga så kan eleverna erövra ny kunskap och upptäcka nya intressen, vilket ökar självförtroendet. Eleverna får chans att välja vägar i livet och är inte begränsade på grund av hinder i läsningen. Dessutom vill jag ge dem kunskap i att både hitta och sålla den information som finns idag, att utveckla ett granskande öga är värdefullt.

Just nu pågår förberedelser att ordna en inbjudande miljö för eleverna att gå till när de söker både skönlitteratur och facklitteratur. Genom både högläsning och tyst läsning kan läslust skapas, vilket är vägen till god läsförmåga. God läsförmåga ger eleverna förutsättningar att klara skolans alla ämnen och livet som ligger framför. Även på Centralskolan jobbar man med ”Läslyftet” och inför under hösten ett bemannat skolbibliotek och läxhjälp.

 - Jag ska arbeta med elevgrupper så att de utvecklar sina lässtrategier och förståelse av texter. Eleverna ska tränas i att sätta ord på deras läsupplevelser och tankar. Jag ser även med glädje fram emot att ge elever läsupplevelser som sätter hjärnan på paus en stund, där man helt får uppslukas och fascineras av det skrivna ordet, avslutar Malla

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2015-09-02
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se