Åtvidabergs kommun

Samverkan kring barn som far illa eller riskerar fara illa

Nu är det ungefär ett år sedan Åtvidabergs kommun beviljades pengar för att utveckla arbetsmetoder för att samverka kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Under det gångna året har det lagts en grund som bygger på att berörda myndigheter och verksamheter lär känna varandra och varandras verksamheter.

Positiva effekter så här långt


Grundkunskapen om vad olika yrkesgrupper kring barn gör och kan göra har bidragit till att samarbetet kring barn har stärkts. Processen att hitta gemensamma rutiner kring barn som far illa har tagit fart. Alla tar ansvar för att utveckla arbetet så att rätt kompetens utnyttjas och kommer in i ett ärende vid rätt tid.

Det är en spännande process som har satts i gång. Nu handlar det om att knyta ihop säcken och hitta varaktiga gemensamma rutiner som gäller för all personal som arbetar med barn och för alla barn i Åtvidabergs kommun, dessa rutiner ska bli vår modell för samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa oavsett vilken skola man tillhör.
 
Grundkunskapen och samsynen kring barn som far illa eller riskerar att fara illa ökar hela tiden både i nyckelgrupperna och ute i verksamheten. Flera personer från flera arenor får utbildning om utsatta barn. När kunskapen om barn ökar kan fler barn med behov av stödgrupper rekryteras till grupperna. Dessutom ökar samverkan mellan skolan och socialtjänsten i och med att de leder grupperna gemensamt.

Som projektledare ser jag positivt på den process som är i gång, det finns ett stort engagemang.

Hur går vi vidare?


Vi arbetar vidare med att öka samsynen mellan olika yrkesgrupper. Vi ska också sy ihop en modell för barn som far illa som håller över tid även om enskilda personer byts ut. Arbetet i arbetsgrupperna fortsätter, en del har redan startat arbetet med individen, några ligger i startgroparna. Under november månad kommer vi att ha en utbildningsdag om mål, förankring, kvalitetsarbete och uppföljning. Därefter kommer en arbetsgrupp att arbeta med att utveckla gemensamma kort och långsiktiga mål, förankra dem i ordinarie verksamheterna, kvalitetssäkra och ta fram modeller för uppföljning av samverkan.
 
Huvudprojektledare Anna Södergren

Du kan ta del av lägesrapportenPDF i sin helhet

Mer information finns under rubriken "Folkhälsa/Pågående projekt/Åtvidabergssamverkan"

Publicerad av:    
Senast ändrad: 2008-10-14
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se