Åtvidabergs kommun

Samråd inför granskning

Kommunen bjuder in till samråd inför granskningsskedet av detaljplanen för Kamrer Nilssons park.

Detaljplanen för Kamrer Nilssons park har varit ute på samråd och mottagit ett stort intresse från allmänhet, därför bjuder kommunen nu in till ett samrådsmöte för att informera och diskutera pågående detaljplan.

Samrådet äger rum den 8 november klockan 18.30 i kommunfullmäktigesalen i gamla kommunhuset.

Välkommen!

Planförslaget finns tillgängligt på www.atvidaberg.se/aktuellaplaner

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-10-30
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se