Åtvidabergs kommun

Samråd gällande Avfallsplan för Åtvidabergs kommun

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att lägga ut ett förslag till en ny avfallsplan för kommunen på samråd.

Avfallsplanen är ett strategiskt dokument och ett verktyg för att styra kommunens
avfallshantering mot globala, nationella, regionala och lokala mål. Planen innehåller kommunens mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet samt uppgifter om avfall inom kommunen.

StyrdokumentPDF
PDF
bilaga 1
PDF
bilaga 2PDF
PDF
bilaga 3PDF
PDF
bilaga 4PDF

Samrådets syfte är att visa kommunens förslag till avfallsplan och ge möjlighet att lämna synpunkter. Samrådstiden är tre veckor, mellan den 4-25 maj 2018 finns förslaget tillgängligt på kommunens hemsida, på biblioteket, hos Roothvillan och i nya kommunhusets reception.

Synpunkter lämnas skriftligen senast den 25 maj 2018 till:
Åtvidabergs kommun, Box 206, 597 25 Åtvidaberg.
Det går även bra att lämna synpunkter via e-post: kommun@atvidaberg.se
Vänligen ange diarienummer 2018-00323 i skrivelsen.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2018-05-03
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se