Åtvidabergs kommun

Samråd Bysjö Strand

Samrådet för Bysjö Strand har börjat idag och pågår till och med den 7 november. Samråd innebär att du som medborgare har rätt att ta del av förslaget och lämna synpunkter.

Flygbild över Bysjöområdet

Ett förslag till detaljplan för Bysjö Strand har upprättats. Planförslaget medför omfördelning av några ytor i anslutning till Bysjön. Ytor som nyttjas idag bland annat för camping, idrott, fritid och park. Förslaget möjliggör bostadsbebyggelse på befintligt område för camping samt för ett mindre område som nyttjas som parkmark men som i gällande detaljplan är tänkt för bostäder.

Synpunkter måste lämnas skriftligt och skickas till Bygg- och räddningsnämnden senast den 7 november 2011.

Allmänt samrådsmöte hålls den 2 november i fulllmäktigesalen, gamla kommunhuset klockan 18.30.

Mer information och samrådshandlingar

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2011-09-26
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se