Åtvidabergs kommun

Samarbete ger större möjligheter till fler familjehem

Söderköping, Valdemarsvik, Kinda och Åtvidabergs kommun samarbetar och stöttar varandra i arbetet med att utreda och hitta nya familjehem. Samarbetet har lett till ett större urval av familjehem men också högre kvalitet på utredningar och höjd rättssäkerhet.

I små kommuner är det oftast bara en socialsekreterare som jobbar med att utreda familjehem och matcha dem med barn som behöver placeras. Det är svårt för en person att räcka till. Därför samarbetar sedan drygt ett år de fyra östgötakommunerna för att få ett större urval av familjehem, men också för att höja kvaliteten på utredningarna och rättssäkerheten när fler sitter med och det finns fyra olika perspektiv.

Enbart fördelar
- Sambarbetet har gett mig som familjehemssekreterare en möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor vilket gör att jag blir tryggare i min roll och bedömningarna blir mer rättssäkra. Kommunen har fått ett mer rättssäkert arbetssätt med klara riktlinjer för familjehemsvården, säger Johanna Sohl-Gruvebäck, socialsekreterare vid individ och familjeomsorgen, Åtvidabergs kommun.

- Samarbetet har också gjort att vi har ett större urval av familjehem
att välja mellan när ett barn ska placeras i familjehem, vilket är bättre för
barnen. Barnen kan placeras i olika kommuner beroende på var "rätt" familj bor. Ibland är det önskvärt att bo kvar i sin ursprungskommun och ibland att flytta till annan kommun.

Två-års projekt
Samarbetet är ett två-års projekt som pågår till början av 2015 då en utvärdering av vinsterna kring samverkan ska göras. Därefter tas ställning till om samarbetet mellan kommunerna ska fortsätta. 


Intresserad av att bli familjehem?
Kraven på familjehem har ökat med åren och de som ansöker om att bli familjehem granskas noga. Behov av familjehem finns alltid och är du intresserad och vill veta mer så är du väkommen att höra av dig till Johanna Sohl Gruvebäck,  johanna.sohl-gruveback@atvidaberg.se eller 0120-830 00.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-05-26
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se