Åtvidabergs kommun

Rivning av Långbrottsskolan påbörjas

Inom kort kommer rivningsarbeten för Långbrottskolan att påbörjas. Som första åtgärd under vecka 40 kommer arbetsområdet att hägnas in. Därefter följer sanering och demontering, till största delen invändigt, innan den definitiva rivningen av byggnaden påbörjas. Total tid för hela rivningsarbetet beräknas ta cirka fyra månader.

I april i år tog kommunfullmäktige beslut om att riva Långbrottsskolan som stått oanvänd sedan 2012 då skolverksamheten flyttade ut ur lokalerna på grund av problem med inomhusmiljön. Innan omfattningen av problemen med inomhusmiljön var kända så stod byggnaden inför en större upprustning, bland annat på grund av brister i tillgänglighet och eftersatt underhåll med mera. När omfattningen av problemen blev kända skulle en total renovering av skolan bli alltför kostsam. Beslut om att riva byggnaden togs därför.

Efter rivningen av skolan ska marken återställas i första hand till ett grönområde tillgängligt för allmänheten. Hur utvecklingen av området kommer se ut i framtiden är i dagsläget inte klart.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2016-09-26
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se