Åtvidabergs kommun

Riktlinjer för hundrastgårdar och hundrastplatser antagna av kommunstyrelsen

Det finns intresse och behov hos hundägare av både en friare yta samt ett inhägnat område att rasta sina hundar på. Därför har riktlinjer för hundrastgårdar och hundrastplatser i kommunen tagits fram, där möjliga områden föreslås.

Syftet med riktlinjerna är att ange vilka platser som är lämpliga för hundrastgårdar och hundrastplatser. Det innebär inte automatiskt att det kommer anläggas en rastgård på platsen. Kommunen har i nuläget inte ekonomisk möjlighet varken att anlägga eller ansvara för driften av rastgårdar, men genom att ange lämpliga platser så ges föreningar chans att själva uppföra och driva dessa om det finns intresse. Kommunen kan då upplåta marken genom avtal med en förening, förutsatt att anläggningen är tillgänglig för allmänheten.

Utifrån det behov som finns i nuläget har Åtvidabergs kommun beslutat om lämpliga områden för hundrastgård och hundrastplats i tätorten och i Grebo. Vid behov kan platser i övriga orter i kommunen utredas.

Hundrastgård

En hundrastgård är ett mindre inhägnat och uppskyltat rastområde för hundar. Området är ett gräs- eller grusområde där hundar kan släppas lösa.

Hundrastplats

En hundrastplats är ett friare rastområde som inte är inhägnat. På detta område får hunden springa lös förutsatt att hundägaren har uppsikt över sin hund och att hunden kommer när ägaren kallar på den. Det är alltid hundägaren som är ansvarig för det som hunden kan orsaka.

Karta över föreslagna områden

Hundrastgård och hundrastplats ÅtvidabergPDF
Hundrastgård och hundrastplats GreboPDF

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2018-04-16
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se