Åtvidabergs kommun

Riksväg 35 mellan Åtvidaberg och Linköping görs om

Hela vägsträckan mellan Åtvidaberg och Linköping samt tätortstrafiken i Åtvidabergs centrum kommer att göras om. Vägen blir bättre och säkrare vilket också gör att restiden mellan orterna blir kortare.

- Att 35:an äntligen blir upprustad gör det lättare för pendlare i båda riktningarna och för företagen att få snabbare, säkrare transporter. Det här är en efterlängtad upprustad puls mellan Åtvidaberg och Linköping som också minskar det mentala avståndet och underlättar kommunikation och utbyte på alla plan mellan kommunerna, säger Sverre Moum, kommunalråd (M) i Åtvidaberg.
 
Utångspunkten i Östsams länstransportplan är att göra riksväg 35 mellan Linköping och Åtvidaberg bredare, en 2+1 väg med omväxlande ett eller två körfält i en given riktning. Det gör att vägen blir säkrare men också att hastigheten kan höjas till 90 eller 100 km/tim vilket gör restiden kortare.
 
Förstudie
Förändringarna innebär bland annat en etappvis ny- och ombyggd sträcka mellan Målbäck och Vårdsberg med omstigningsplatser vid Grebo och Bankekind. Hur det kommer att se ut är ännu inte klart. Vägverket kommer, efter samråd med Länsstyrelsen, att i början av november påbörja en förstudie av hela sträckan Åtvidaberg-Linköping. I förstudien ingår fördjupande delar, där man bland annat kommer att titta på den tekniska biten hur man ska lösa vissa sträckor och omstigninsplatser.
 
Fler antal turer
I Åtvidaberg kommer tätortstrafiken att förändras. All busstrafik kommer att gå över resecentrum och expressbussen får förändrad turtäthet från idag 11 turer till 25 turer per dag.

Arbetet med vägen beräknas komma igång 2013 men turtätheten för expressbussen kommer att vara utbyggd redan 2011.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2009-10-30
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se