Åtvidabergs kommun

Resultatet av "Attefallstävlingen" offentliggörs den 17 november

Inför pop-up dygnet i Åtvidaberg i slutet av oktober så hölls en tävling där allmänheten kunde rita och formge sitt eget "Attefallshus". Förslagen fanns sedan presenterade under kulturdygnet där det fanns möjlighet att rösta på det förslag man tyckte bäst om. Resultatet kommer att presenteras den 17 november. 

Rösterna som lämnades under kulturdygnet är räknade. Juryn har också titttat på och bedömt förslagen inom kriterierna; Åtvidabergs prägel, nytänkande/innovativt, miljövänligt, enkel att bygga samt billig att bygga. En vinnare är klar. Vinnaren kommer offentliggöras den 17 november på samhällsbyggnadsförvaltningens utskottsmöte samt på kommunens hemsida.

Det vinnande förslaget kommer att byggas upp under våren av elever från gymnasieskolan, Bildningscentrum Facetten.

Nedan du se de tre förslagen som lämnades in. Du kan klicka på bilderna för att få dem större.

Förslag nr 1

Förslag nr 2

Förslag nr 3

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-11-07
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se