Åtvidabergs kommun

Resultat av miljöutredning i blivande bibliotekslokaler

Den miljöutredning som kommunen har beställt gällande lokalerna i industrifastigheten som ska inrymma det nya biblioteket är nu klar. Resultatet visar på en rad olika ämnen som normalt finns i många industrilokaler, och som går att åtgärda. Det finns alltså ingen risk att bedriva verksamhet i lokalerna om golv och väggar åtgärdas tillsammans med rätt ventilationsteknik.

Inför bibliotekets flytt till Kulturcentrum/Facetten-området i Åtvidaberg nästa år så har kommunen beställt en miljöutredning för att säkerställa de åtgärder som behöver göras i de gamla industrilokalerna.

-Resultatet visar inte på några farliga ämnen i inomhusluften utan de ämnen som påvisats i luft är från porluftsprover som sugits upp från marken via borrhål genom golvet. Det är inte alls detsamma som att det finns i inomhusluften, poängterar Rikard Spalle, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen.
-Vi har beställt undersökningen för att få vetskap om vilka eventuella föroreningar som finns i lokalerna. Nu kan vi vidta rätt åtgärder och metoder för golv, väggar och ventilationsteknik vid renoveringsarbetet. Och åtgärderna kommer att rymmas inom den befintliga budgeten.

Enligt Tommy Krüger, miljösakkunnig på Hifab AB, som utfört undersökningen, så är det bra att kommunen tänker till innan och gör en undersökning för att säkerställa de åtgärder som behöver göras med rätt teknik för gamla byggnader.

-Resultatet av undersökningen visar ämnen som normalt finns i alla industrilokaler och som går att komma till rätta med. Det är vanliga åtgärder och byggnaden är absolut inte någon högriskbyggnad, understryker Tommy Krüger.

Under våren 2016 beräknas biblioteket kunna flytta till de nya lokalerna i kulturcentrum. 

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-06-24
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se