Åtvidabergs kommun

Resultat av medborgarundersökningen

Under hösten 2014 genomförde Statistiska Centralbyrån, SCB, en medborgarundersökning i Åtvidabergs kommun. Drygt hälften av de tillfrågade svarade på enkäten. Högst betyg får kommunen som en plats att bo och leva på.

Det var femte gången som Åtvidabergs kommun deltog i undersökningen. Sammanlagt deltog 73 kommuner i Sverige. I Åtvidaberg genomfördes undersökningen mellan den 22 september och den 10 november. Ett urval på 600 personer i åldrarna 18-84 år tillfrågades och av dessa besvarade 55 procent enkäten.

Undersökningen är en attitydundersökning som består av tre delar med frågor; om kommunen som en plats att bo och leva på, om kommunens olika verksamheter och om medborgarnas inflytande i kommunen. Under de tre delarna har medborgarna fått svara på en rad olika detaljerade frågor. Resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex mellan 0 och 100. Ju högre värde, desto bättre betyg har medborgarna gett kommunen. Betygsindex för nöjd går vid 55.

Resultat
Resultatet i den första delen, där invånarna bedömer kommunen som en plats att bo och leva på, ger helhetsbedömningen av alla faktorer betyget 63 (betyg 59 år 2013). Här är invånarna mest nöjda med utbildningsmöjligheter, bostäder, kommunikationer och fritidsmöjligheter. Invånarna sätter ett högt betyg när det gäller Åtvidaberg som en trygg kommun att bo och leva i (betyg 67). Det är också många som starkt kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen (betyg 70).

I den andra delen, med frågor om kommunens olika verksamheter, ger helhetsbedömningen betyg 56 (betyg 49 år 2013). Här är man mest nöjd med skolan, vatten och avlopp, räddningstjänst, renhållning, sophämtning samt bemötande och tillgänglighet.

I den tredje delen, där medborgarna har fått svara på vad man tycker om inflytandet i kommunen, ger helhetsbedömningen betyget 42 (betyg 37 år 2013). Här är man mest nöjd med informationen.

Jämfört med andra jämnstora kommuner i landet så ligger Åtvidabergs kommun något högre i betyg (nöjd-index) inom många områden. Även om många siffror för Åtvidabergs kommun är bättre än förra året så finns några områden där kommunen får lite lägre betyg. Det är bland annat arbetsmöjligheter och inom äldreomsorgen; stöd till utsatta personer. 

Om du klickar på länkarna nedan kan du läsa mer om medborgarundersökningen och resultaten av frågorna.

SCB:s medborgarundersökning Åtvidabergs kommun - RapportPDF

SCB:s medborgarundersökning Åtvidabergs kommun - RapportbilagaPDF

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-02-03
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se