Åtvidabergs kommun

Resultat av medborgarundersökningen

I höstas genomförde Statistiska Centralbyrån, SCB, en medborgarundersökning i Åtvidabergs kommun. Drygt hälften av de tillfrågade svarade på enkäten. Högst betyg får kommunen som en plats att bo och leva på där tryggheten får allra högst betyg.

Det var sjätte gången som Åtvidabergs kommun deltog i undersökningen. Sammanlagt deltog 78 kommuner i höstens undersökning. I Åtvidaberg genomfördes undersökningen mellan den 16 september och 10 november. Ett urval på 600 personer i åldrarna 18-84 år tillfrågades och av dessa besvarade 51 procent enkäten.

Undersökningen är en attitydundersökning som består av tre delar med frågor; om kommunen som en plats att bo och leva på, om kommunens olika verksamheter och om medborgarnas inflytande i kommunen. Under de tre delarna har medborgarna fått svara på en rad olika detaljerade frågor. Resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex mellan 0 och 100. Ju högre värde, desto bättre betyg har medborgarna gett kommunen. Betygsindex för nöjd går vid 55.

Resultat                                                                        

Resultatet i den första delen, där invånarna bedömer kommunen som en plats att bo och leva på, ger helhetsbedömningen av alla faktorer betyget 55 (betyg 63 år 2014). Här är invånarna mest nöjda med utbildningsmöjligheter, kommunikationer och fritidsmöjligheter. Invånarna sätter högst betyg när det gäller Åtvidaberg som en trygg kommun att bo och leva i (betyg 65). Det är många som kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen (betyg 58).

I den andra delen, med frågor om kommunens olika verksamheter, ger helhetsbedömningen betyg 44 (betyg 56 år 2014). Här är man mest nöjd med vatten och avlopp, räddningstjänst, renhållning och sophämtning, gymnasieskolan och förskolan.

Jämfört med andra jämstora kommuner i landet så ligger Åtvidabergs kommun något högre i betyg (nöjd-index) inom områden som trygghet, arbetsmöjligheter, gymnasieskolan, stöd för utsatta personer, gång- och cykelvägar samt renhållning och sophämtning.

I den tredje delen, där medborgarna har fått svara på vad man tycker om inflytandet i kommunen, ger helhetsbedömningen betyget 27 (betyg 42 år 2014). Här är man mest nöjd med informationen, medan siffrorna för bland annat påverkan och förtroende har sjunkit i undersökningen.

-Den här undersökningen har genomförts under en tid som debatten om kulturskolan och flytt till kulturcentrum pågått. Vi har dessutom en ny politisk ledning som tagit över efter samma ledning under två mandatperioder och det påverkar säkert resultatet, förklarar kommunchef Robert Bredberg.

Det är viktigt att komma ihåg att SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Det innebär att svaren till stor del bygger på känslan och uppfattningen hos den som svarat. Man behöver t ex inte ha varit i kontakt med respektive verksamhetsområde.

Tanken är att undersökningen ska vara en hjälp för att få en bild av hur medborgarna ser på sin kommun. Därför är det viktigt att även hämta kunskap från andra håll om de områden som undersökningen tar upp.

Om du klickar på länkarna nedan kan du läsa mer om medborgarundersökningen och resultatet av frågorna.

SCB:s medborgarundersökning Åtvidabergs kommun – RapportPDF

SCB:s medborgarundersökning Åtvidabergs kommun - RapportbilagaPDF

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-12-21
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se