Åtvidabergs kommun

Renspolning av vattenledningar i Grebo under vecka 39-40

I samband med spolningen kan vattnet missfärgas och vattentrycket minska.

Åtvidabergs Vatten AB kommer att renspola vattenledningsnätet inom Grebo tätort samt överföringsledningen från vattenverket till Grebo.

I samband med spolningen kan vattnet missfärgas och vattentrycket minska. Missfärgningen består av järn och mangan som fällts ut i ledningen. Detta är ofarligt.

Frågor besvaras av VA-ingenjör Anders Nordlund
Tfn 0120-831 75
eller
Drifttekniker Thomas Blückert
Tfn 0120-831 74

Publicerad av:    
Senast ändrad: 2008-09-16
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se